บริษัทบริหารและจัดการที่เหนือกว่า สำหรับคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรรของคุณ

บริษัท ดับเบิ้ลยูเอเอ็ม. รุ่งเรืองแมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2556 เพื่อให้บริการบริหารจัดการทรัพย์สินและบริการสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนที่มีมาตรฐานสูง เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง รักษา และพัฒนาบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์ ชุมชนที่สงบสุข และคุณค่าของทรัพย์สินในอนาคต

บริการของเรา

เราให้บริการที่ดีที่สุด

การจัดการทรัพย์สิน

บริหารทรัพย์สินให้มีมูลค่าเพิ่ม ด้วยการจัดการที่ดีที่สุด

การจัดการทางการเงิน

การวิเคราะห์ทางการเงินที่ทันท่วงทีและแม่นยำสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจ

แนะนำทางกฎหมาย

คำแนะนำอย่างมืออาชีพจากทีมที่ปรึกษากฎหมายของเรา

การซ่อมบำรุงรักษา

บำรุงรักษาอาคารด้วยความรู้ ตามหลักวิศวกรรมและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

error: Content is protected !!