แววตา เพ่งพิศ

กรรมการผู้จัดการ

เราคือ...

บริษัท ดับเบิ้ลยูเอเอ็ม. รุ่งเรือง แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการบริหารจัดการทรัพย์สินและบริการชุมชน เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ หมู่บ้าน ฯลฯ ด้วยมาตรฐานระบบการจัดการที่เรามีให้ ลูกค้าของเราได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างน่าพอใจและคงไว้ซึ่งมูลค่าทรัพย์สิน ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถคาดหวังและพักอาศัยอย่างมีความสุขในทรัพย์สิน ที่บริหารและจัดการโดยทีมงานของ WAM ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพย์สินมากกว่า 20 ปีเรามีพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารชุด และได้รับการอบรมอย่างเข้มข้นด้านการบริการ อีกทั้งพนักงานด้านเทคนิคที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมของอาคารและที่อยู่อาศัยอย่างดี และเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงาน ที่มีการจัดการเอกสารที่ดี กระบวนการทำงานของเราเน้นการควบคุมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่า หากเราได้รับความไว้วางใจและเข้าบริหารอาคารคอนโดมิเนียมของคุณ เราสามารถดำเนินการบริการ ให้เป็นที่น่าพึงพอใจด้วยการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบของอาคาร ให้เกิดมูลค่าของทรัพย์สินที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษและเป็นผู้ดูแลจัดการคอนโดมิเนียมของคุณในอนาคตอันใกล้ เราขอขอบคุณล่วงหน้า

error: Content is protected !!